22 oktober 2008

.vlaanderen?

Vanochtend op het nieuws: de Vlaamse regering wil een eigen TLD. Niet voor de eerste keer: dat idee doet al een tijdje de ronde. Waarschijnlijk komt er binnenkort ook echt iets van.

Al bij al een zet die typisch is voor onze Vlaamse overheid: een wijziging die zeer goed zichtbaar is, maar meer een symbolische waarde heeft dan dat er een echte verbetering achter zit.

Op dit moment denkt men nog na over de extensie. Kandidaten zijn:
  • .vlaanderen: in feite te lang, maar voor zover ik weet toegestaan.
  • .fla: niet helemaal correct: land codes zouden in de taal van het land zelf moeten zijn.
  • .vla: beter.
  • .vln: OK, maar niet zo duidelijk als .vla.
Al bij al een zet die goed zal scoren bij de separatisten independisten. Maar die moeten dan wel beseffen dat alle investeringen verloren gaan op het moment dat Vlaanderen effectief onafhankelijk zal worden. Op dat moment moeten al die domeinen omgezet worden naar de 2 letter code voor de nieuwe staat (vermoedelijk .vl).

Fnord #4

Note to self:

Als je ooit een Java-developer moet beoordelen, controleer dan of deze voldoende kennis heeft van de PreparedStatement klasse.

Voorlopig moet ik nog 4 dagen door brengen met code die geen PreparedStatement gebruikt.

18 oktober 2008

Dunbar's number

Een beetje laat, maar ik realiseer mij net dat ik meer dan 150 LinkedIn contacten heb.

Waarom is dat belangrijk? Dat is Dunbar's getal (ongeveer 150), het gemiddelde aantal personen waarmee sociale relaties kan aangaan.