31 augustus 2007

A- versus B-team

Zet mij maar bij het B-team. Jammer genoeg ben ik gedwongen om het ritme van een A te volgen.
In 't kort: er zijn drie soorten mensen:
  • Type A: gaan vroeg slapen en staan vroeg op. (10-15%)
  • Type B: gaan laat slapen en staan laat op. Beter gezegd: als deze mensen vroeg naar bed gaan, liggen ze nog een paar uur te woelen voor ze in slaap vallen. (15-25%)
  • "normale" mensen. Het artikel geeft geen slaappatroon voor deze groep. (De rest.)
Op zich niet zo interessant. (Iedereen weet dat er zo iets bestaat als ochtend- end avondmensen.) Behalve dan dat onze hele maatschappij is ingericht voor type A mensen. Er is ooit beslist om kantooruren te laten beginnen om 9 uur, school begint ook al zo vroeg. En openbare loketten zijn alleen open voor de middag.


Wat gebeurt er nu als je mensen laat kiezen wanneer ze werken? Een eerste groep komt voor dag en dauw binnen (type A) — meestal diegenen die vanaf half tien iedereen begroeten met "goede middag". Dan heb je een groep die vrij laat binnen komt en tot 's avonds laat blijft werken (type B).

En dan de derde groep zit daar tussen in. Die groep omvat ook de B-types die een specifieke reden hebben om niet te laat te komen. (Bijvoorbeeld de mensen met schoolgaande kinderen.)

23 augustus 2007

Wetenschapsquiz

Net de wetenschapsquiz gedaan. Resultaat: 93%. Yippie!

Niet helemaal onverwacht: als burgerlijk ingenieur ben ik zowat verplicht om hoog te scoren.

Zonder twijfel is het alarmerend dat de jeugd hier slecht op scoort. Maar anderzijds verbaast het mij niet helemaal: wetenschap wordt vrij summier behandeld wordt in het middelbaar onderwijs. En volgens wat ik hoor, is er sinds ik de schoolbanken verlaten heb niet veel verbeterd.

(Via Futta)

Update: lichtjes aangepast op 30/8

07 augustus 2007

Vrouwen in IT

Vrouwen en techniek, het blijft een moeilijke combinatie.

Het artikel gaat over de problemen die vrouwen hebben in een typische mannenwereld (IT). Ik vraag mij af: hoe verhoudt zich dat tot andere "mannen-bastions" zoals de bouw? (Is het hier nu minder erg of juist erger?)

Mijn eigen ervaring:

Vergeleken met 10 jaar geleden is de situatie nog verergerd. Toen werd er meer gedaan om vrouwen aan te trekken. Maar zelfs toen waren vrouwelijke ontwikkelaars een minderheid. Bij de "zachtere" (minder technologie-gerichte) beroepen — verkopers, project leiders, functionele/business analisten — zie je meer vrouwen, maar ook daar blijft het een minderheid.

Vrouwen groeien zelden door in technische richting. Vrouwelijke DBAs, designers, senior developers, architecten zijn uitermate zeldzaam.

Er zullen nog heel wat studies moeten passeren vooraleer het duidelijk wordt waarom het zo is.