31 augustus 2007

A- versus B-team

Zet mij maar bij het B-team. Jammer genoeg ben ik gedwongen om het ritme van een A te volgen.
In 't kort: er zijn drie soorten mensen:
  • Type A: gaan vroeg slapen en staan vroeg op. (10-15%)
  • Type B: gaan laat slapen en staan laat op. Beter gezegd: als deze mensen vroeg naar bed gaan, liggen ze nog een paar uur te woelen voor ze in slaap vallen. (15-25%)
  • "normale" mensen. Het artikel geeft geen slaappatroon voor deze groep. (De rest.)
Op zich niet zo interessant. (Iedereen weet dat er zo iets bestaat als ochtend- end avondmensen.) Behalve dan dat onze hele maatschappij is ingericht voor type A mensen. Er is ooit beslist om kantooruren te laten beginnen om 9 uur, school begint ook al zo vroeg. En openbare loketten zijn alleen open voor de middag.


Wat gebeurt er nu als je mensen laat kiezen wanneer ze werken? Een eerste groep komt voor dag en dauw binnen (type A) — meestal diegenen die vanaf half tien iedereen begroeten met "goede middag". Dan heb je een groep die vrij laat binnen komt en tot 's avonds laat blijft werken (type B).

En dan de derde groep zit daar tussen in. Die groep omvat ook de B-types die een specifieke reden hebben om niet te laat te komen. (Bijvoorbeeld de mensen met schoolgaande kinderen.)

Geen opmerkingen: