16 april 2008

History meme.

(Zie atog.)

ggeens@darujistan:~$ history | awk '{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i] " " i}}' | sort -rn | head
99 cd
90 ls
38 less
34 ll
32 mvn
18 sux
18 exit
15 svn
13 vi
13 grep

Geen idee wat je hier uit zou kunnen afleiden.

Geen opmerkingen: