24 oktober 2007

Toelatingsexamens

Uit het K VIV ledenblad: Agoria wil het ingangsexamen voor burgerlijk ingenieurs opnieuw invoeren.

Goed idee. Ik heb nooit begrepen waarom het per se moest afgeschaft worden. Vooral niet omdat er tegelijkertijd hevig gediscussieerd werd over de invoering van het ingangsexamen voor de dokters.

(Even de context zetten: ik ben zelf afgestudeerd als burgerlijk ingenieur en ik heb ook het ingangsexamen doorstaan. Rond de tijd dat ik afgestudeerd ben, is de discussie begonnen.)


Officieel is het ingangsexamen "burgie" afgeschaft vanwege het verdwijnen van de 8 uur wiskunde in de humaniora. Volgens mij is dat nog een extra reden om het examen te laten door gaan: als er meer wiskunde in de eerste kandidatuur zit, kan je er beter voor zorgen dat iedereen mee is. (De faculteit Toegepaste Wetenschappen had traditioneel de hoogste slaagcijfers in eerste kan — tot het ingangsexamen afgeschaft werd.)

Het traditionele argument tegen een ingangsexamen is dat het tegen de "vrijheid van onderwijs" zou gaan. Maar dan zeg ik: hoe verschilt dat van een examen op het einde van het jaar? Met een ingangsexamen verlies je tenminste geen jaar voor je een resultaat hebt.

Tegenstanders halen af en toe het argument boven dat een toelatingsproef zou leiden tot een verkapte numerus clausus (waarbij het slaagpercentage gemanipuleerd wordt om het aantal studenten bij te sturen). Hmm... Dat is nu juist de reden waarom er een ingangsexamen is ingevoerd bij geneeskunde.

Moet er weer een ingangsexamen komen voor de burgies? Absoluut.

Moet er een ingangsexamen komen voor andere richtingen? Dat is minder duidelijk: voor de ingenieurs is er een duidelijk kennisdomein (wiskunde, eventueel fysica) dat getest kan worden en dat uitgebreid behandeld wordt in het secundair onderwijs. Hoe ga je iets gelijkaardig vinden voor bijvoorbeeld wijsbegeerte of rechten? Dat zijn onderwerpen waar een scholier meestal niet veel mee in aanraking komt.

Geen opmerkingen: